Lågaffektivt bemötande vid våld och hot – Stefan Sandström

Psykologi Längd: 2h, 16m

Våld och hot i arbetsmiljön kan effektivt undvikas genom att man tillämpar lågaffektivt bemötande. Under denna utbildning visar vi hur förebyggande arbete kan reducera aggressiviteten hos klienter samt hur man kan göra detta även i akuta hotfulla situationer. Våldet uppstår i princip alltid när vårt medfödda kamp-och-flyktsystem (sympatiska nervsystemet) aktiveras. När vi kan undvika detta finns det möjlighet till samarbete och logisk, konstruktiv problemlösning istället.

Intresserad?

Om du är intresserad av att köpa detta föredrag till dig själv eller till din arbetsgrupp så kontakta oss via formuläret nedan.