Att bemöta rättshaveristiskt beteende – Jakob Carlander

Psykologi Längd: 2h, 44m

I den offentliga förvaltningen möter vi ibland personer; medborgare, klienter, omsorgstagare och anhöriga som på ett destruktivt sätt driver sin egen sak och vägrar acceptera beslut eller andra obevekliga omständigheter. Det ställer höga krav på oss! Att vi kan hantera de svåra situationerna och samtalen professionellt – och med ett gott bemötande!

Intresserad?

Om du är intresserad av att köpa detta föredrag till dig själv eller till din arbetsgrupp så kontakta oss via formuläret nedan.